symbol.jpg  symbol2.jpg   SVĚT BEZ PESTICIDŮ !

Možné škodlivé účinky pesticidů Plevele a jejich likvidace


Co je to plevel?

Za plevel je považována jakákoli rostlina, jejíž existenci si na daném místě nepřejeme. A je jich nepřeberné množství. Na jedné straně to jsou většinou odolné dlouze kořenící mnohdy i kvetoucí rostliny jako je pampeliška, pcháč, jitrocel atd.  které nepřinášejí žádný užitek, na druhé za plevele považujeme i některé plodiny, které se vyskytly a dále šíří na námi určeném nežádoucím místě, nebo také rostliny, které obdělávanou půdu zbavují cenných živin a tím snižují výnosy. Plevel také není vítaný v prostorech určených k bydlení a v místech sportovních aktivit. Časem plevel svými kořeny nadzvedává dlaždice v chodnících, znepřístupňuje cesty, vytváří pro návštěvníky těchto míst různá rizika nehod a v neposlední řadě působí neesteticky.
 Likvidaci plevelů je možné provádět několika způsoby a to v závislosti na pracnosti a samozřejmě i ekologii. První metoda je mechanická a i když je tento způsob v mnoha případech velmi pracný například mezi dlažbou v chodnících, nemá výsledek dlouhého trvání, neboť dochází většinou k odtržení listové části a plevelnatá rostlina i mělce kořenící za určitou dobu opět naroste. Druhá metoda je chemická prostřednictvím herbicidních účinných látek, kdy je potřeba znát správný druh účinné látky, která má konkrétní plevel zlikvidovat a dále je potřeba dokonale zvládnout techniku postřikování. Třetí metoda je nejen 100% ekologická, ale i velmi rychlá, efektivní, bez fyzické námahy a to speciálními stroji InfraWeeder, stroji vyvinutými a vyráběnými ve Švýcarsku, v zemi, kde je ekologie preferovaná na předním místě.

 
Co je InfraWeeder?

Zařízení InfraWeeder odstraňuje plevele a divoce rostoucí vegetaci z chodníků, pevných povrchů, štěrkových chodníků a jiných nasákavých ploch jako jsou plochy zahradní, parkové, hřbitovní nebo plochy sportovních zařízení. Díky své neškodnosti k okolnímu prostředí a bezhlučným chodem je velkou výhodou pro provoz InfraWeederu v místech a době, kdy je hluk a použití pesticidů (glyfosátů) nežádoucí, nebo zdraví nebezpečné jako například ve školkách a školách i v době pobytu dětí poblíž prováděného zákroku.  
 

Jak se InfraWeeder používá?

Za pomoci plynu – 100% propanu dochází k rozpálení keramického palivového článku a intenzivní infračervené záření přiložením těsně nad zaplevelený povrch zasáhne nežádoucí vegetaci včetně následných poletujících semen, naruší jejich buněčnou membránu a okamžitě navozuje nenávratný proces uvadání.
Při vzniklé vysoké teplotě je důležité co nejvíce se keramickou deskou InfraWeederu přiblížit k listům plevele, protože infračervené záření ztrácí svou sílu v závislosti na zvětšující se vzdálenosti. Listy rostlin, které mají být zničeny, musí být vystaveny tomuto záření po dobu 2-3 sekund. Rychlost změny stanoviště na další zaplevelenou plochu závisí na délce keramické desky a typu plevelnatých rostlin. Mladé rostliny reagují na záření výrazně rychleji než silné listy starších rostlin. Univerzální rychlost nemůže být stanovena, teprve praxe se strojem ukáže,jaká správná doba působení je pro likvidaci plevelů nejvhodnější, neboť problém spočívá v tom, že se s keramickou deskou nemůžete přes plevel pohybovat příliš pomalu nebo příliš rychle.


Jak ovlivňuje infračervené záření plevel?

Díky infračervené technologii se plevele nespalují, ale jsou ničeny ekologickým způsobem a to obrovskou teplotou až 900 ° C. Vzniklé infračervené záření proniká přirozeným ochranným štítem na horní straně listu. Zahřívání rostlinné tkáně vede k nevratným změnám bílkovin a prasknutí buněk listů rostlin a semen. Fotosyntéza je přerušena, poškozená tkáň se vysuší a rostlina odumírá.
Infračervené záření nemůže proniknout do země více než 2 milimetry. Mikroorganismy přítomné v půdě musí zůstat nedotčené, zatímco bakterie, larvy a kmeny hub obsažené na půdním povrchu jsou zničeny.


Jak se pozná správný účinek?


účinek aplikace před-po.jpgÚčinek zařízení je již viditelný během prvních dvou minut. Ošetřené listy a stébla trav jsou tmavě zelené. Je rozhodně důležité dobu aplikace neprodlužovat a nečekat, až budou listy černé a spálené! Když se plevel změní na tmavě zelenou, rostlinný protein koaguluje a rostlinné buňky začínají odumírat. Úspěch ozáření je rovněž ověřitelný testem, kdy otisky přimáčknutého prstu k listu jsou jasně viditelné na jeho povrchu. Tato tlaková zkouška se provádí mezi palcem a ukazováčkem. Ošetřené plevele uschnou během 1-2 dnů. 
Proces srážení bílkovin probíhá podobně také při vaření vajec: živý kuřecí protein se stává „mrtvým“ proteinem vajíčka vařeného tzv. natvrdo.


Vývoj a výroba je v Balterswilu ve Švýcarsku

Společnost Brühwiler Maschinen AG Balterswil klade velký důraz na spokojenost zákazníků a kvalitu výrobků. Z tohoto důvodu jsou produkty pečlivostí a švýcarskou precizností vyvíjeny a vyráběny. Finální výroba a ovládací zařízení u všech modelů InfraWeeder je prováděno ručně vyškolenými zaměstnanci společnosti Brühwiler v Balterswilu. InfraWeedery jsou neustále vyvíjeny pomocí nejnovějších technologií a v souladu s poznatky nejlepších výrobních technik. Roky zkušeností a znalostí v tomto oboru se pak odrážejí na výsledku práce všech výrobků. Více informací k jednotlivým typům InfraWeederů naleznete níže na těchto webových stránkách


InfraWeeder leták ke staženíInfraWeeder Lady.jpeg

Lady

Praktický model Lady je ideální k odstraňování plevelů v zahradách rodinných domů. Má flexibilní použití, odstraňuje plevel ve spárách dlaždic chodníků, na příjezdových cestách nebo i na záhonech. Plynové kartuše jsou standardizovány a jsou k dispozici u specializovaných prodejců.

Více

Junior propan P2.jpg

Junior Propan P2

Model Junior Propan P2 je vhodný jak pro spotřebitele, tak i pro profesionály. Model je vhodný pro likvidaci plevelů na středně velkých plochách. K přenosu plynové lahve se k modelu Junior Propan P2 používá speciální
komfortní batoh.

Více

Junior Propan-P5.jpeg

Junior Propan P5

Model Junior Propan P5 je vhodný pro spotřebitele i profesionály. Model P5 může být vybaven vozíkem na plynovou láhev pro snazší přepravu. Díky 5 metrové plynové hadici získá obsluha velký dosah.

Více

Eco propan P2 .jpeg

Eco Propan P2

Model Eco Propan P2 je ideální pro profesionální použití. Turbo ventilátor vhání vzduch do spalovací komory a tím vzniklá vyšší teplota podstatně zkracuje pracovní dobu.

Více

Eco propan P5.jpeg

Eco Propan P5

Model Eco Propan P5 je ideální pro profesionální použití. Tento model obsahuje turbo ventilátor a elektronický zapalovač. Zvýšený přívod vzduchu má za následek ještě vyšší výkon spalování. Díky intenzivnímu infračervenému záření lze pracovní dobu výrazně zkrátit.

Více

Ronco.jpeg

Ronco

Model InfraWeeder Ronco je ideálním zařízením pro správce nemovitosti, soukromé prostory a ošetření chodníků. Má také využití na hřbitovech, kde je omezený prostor. Vyznačuje se nízkou hmotností a dobrou ovladatelností.

Více

Master-510.jpeg

Master 510

Model Master 510 se vyznačuje velkým plošným pokrytím a nízkou spotřebou plynu a je proto ideální pro použití na velkých zpevněných a štěrkových cestách i na ostatních vodou nasákavých plochách

Více

Master 510R.jpeg

Master 510R

Model Master 510R se vyznačuje stejnými vlastnostmi jako model Master 510. Je však vybaven možností nastavitelné rychlosti pohonu. Tato doplňková funkce pomáhá k odplevelení velkých ploch a svahů bez velkého úsilí.

Více

Opěrné kolo.jpeg

Příslušenství

K jednotlivým typům jsou k dispozici různé doplňky obsluze InfraWeederů usnadňující každodenní práci. Od opěrných kol umožňujících snadné přemístění stroje, komfortních batohů na pohodné nošení těžkých plynových lahví až po náhradní baterie a prostředky pro bezpečnou přepravu. 

Více

is obrázku

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting